آلرژی و حساسیت به نوشیدن و خوردن محصولات لبنی شیر گاو دارید؟ آیا شیر شتر و دوغ شتر مانند شیر گاو آلرژی و حساسیت زا است؟ پاسخ منفی است. علت آن را در ترکیب محصولات لبنی شیر شتر (شیرشتر، دوغ شتر، سرشیر شتر، کشک شتر، پودر شیر خشک شتر و …) بایستی جستجو کرد.

آلرژی و حساسیت

محصولات لبنی شیر شتر (شیرشتر، دوغ شتر، سرشیر شتر، کشک شتر، پودر شیر خشک شتر و …) دارای بتا لاکتوگلوبولین است. یعنی دارای ساختار بتا کازئین متفاوت است از شیر گاو است که عمدتا از نوع A2 در مقابل A1 برای شیر گاو است. این ها دو آلرژن ( ترکیب آلرژی و حساسیت زای قوی در شیر گاو هستند. که مصرف آن را بخصوص برای مصرف و جذب کودکان که به نوشیدن و خوردن محصولات لبنی شیر گاو آلرژی و حساسیت دارند مشکل ساز می کند.

اصولا آیا پروتئین محصولات لبنی شیر شتر (شیرشتر، دوغ شتر، سرشیر شتر، کشک شتر، پودر شیر خشک شتر و …) مناسب برای تغذیه کودکان که به شیر گاو آلرژی و حساسیت دارند مناسب است؟

آیا شیر شتر و دوغ شتر مانند شیر گاو آلرژی و حساسیت زا است؟

آیا شیر شتر و دوغ شتر مانند شیر گاو آلرژی و حساسیت زا است؟

عدم وجود شباهت ایمونولوژیکی بین پروتئین محصولات لبنی شیر شتر (شیرشتر، دوغ شتر، سرشیر شتر، کشک شتر، پودر شیر خشک شتر و …) و شیر گاو می تواند به عنوان یک معیار مهم از دیدگاه های تغذیه ای و بالینی باشد.

یکی دیگر از واقعیت مربوط به این است که اجزا و ترکیب محصولات لبنی شیر شتر (شیرشتر، دوغ شتر، سرشیر شتر، کشک شتر، پودر شیر خشک شتر و …) شامل ایمونوگلوبولین هایی هستند که شبیه شیر مادر هستند که واکنش آلرژیک و حساسیت کودکان را کاهش می دهند.

حساسیت آنزیمی مرتبط با ایمونوسیورسانس برای تعیین بتا-لاکتوگلوبولین گاو در فرمولهای تغذیه شیرینی و شیر انسان یکی از پژوهش های علمی است که مجلات معتبر علمی چاپ و آن را اثبات نموده است.

تفاوت های فیلوژنتیکی می تواند ناشی از شناخت نشدن پروتئین محصولات لبنی شیر شتر (شیرشتر، دوغ شتر، سرشیر شتر، کشک شتر، پودر شیر خشک شتر و …) توسط سیستم گردش خون . ایمونوگلوبین ایIgE یا پادتن ای آنتی بادی های منوکلونال باشد.

به نظر می رسد که محصولات لبنی شیر شتر (شیرشتر، دوغ شتر، سرشیر شتر، کشک شتر، پودر شیر خشک شتر و …) تاثیر مثبتی بر روی کودکان که شدیدا مبتلا به آلرژی غذایی و حساسیت غذایی هستند، دارد.

شیر شتر دوغ شتر انتخاب بهتر برای افراد که به لاکتوز حساست و آلرژی دارند

محصولات لبنی شیر شتر (شیرشتر، دوغ شتر، سرشیر شتر، کشک شتر، پودر شیر خشک شتر و …) به راحتی قابل هضم است و به راحتی توسط بدن انسان متابولیزه و سوخته می شود.

آیا شیر شتر و دوغ شتر مانند شیر گاو آلرژی و حساسیت زا است؟

آیا شیر شتر و دوغ شتر مانند شیر گاو آلرژی و حساسیت زا است؟

محصولات لبنی شیر شتر (شیرشتر، دوغ شتر، سرشیر شتر، کشک شتر، پودر شیر خشک شتر و …) بهترین جایگزین برای کودکان و فرادای است که به شیر گاو و دیگر انواع شیر آلرژی و حساسیت دارند.

محصولات لبنی شیر شتر (شیرشتر، دوغ شتر، سرشیر شتر، کشک شتر، پودر شیر خشک شتر و …) می تواند به کاهش اختلالات دستگاه گوارش که در افرادی که به لاکتوز تحمل ندارند  کمک کند.

اهمیت و کارایی مصرف محصولات لبنی شیر شتر (شیرشتر، دوغ شتر، سرشیر شتر، کشک شتر، پودر شیر خشک شتر و …) توسط بيماران که هضم و جذب لاکتوز ناتوان هستند در مطالعات علمی متعددی نشان داده شده است.

منبع:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09712119.2017.1357562