گوشت شتر از شناخته شده ترین محصولات شتر است. گوشت شتر ارگانیک، طبیعی و سالم تولید می شود. از گذشته های دور برای گوشت شتر خواص درمانی قائل بوده اند.