تولید کنندگان داخلی محصولات شتر

تولید کنندگان داخلی محصولات شتر

تولیدکنندگان داخلی محصولات لبنی و غیر لبنی شتر

یکی از تولید کنندگان داخلی محصولات شتر، لبنیات، بهداشتی آرایشی و درمانی شتر، شرکت آسایش در استان گلستان قرار دارد. کارخانه این شرکت در علی آباد کتول واقع شده است. سابقه فعالیت این شرکت به 5 سال پیش باز می گردد. این شرکت محصولات خود را به بیش از 20 استان کشور عرضه می کند. همچنین در زمینه صادرات این محصول نیز اقدام نموده و به برخی از کشورها  محصولات خود را ارسال کرده است.

محصولات تولید کننده داحلی یعنی شرکت آسایش شامل، محصولات لبنی مانند شیر شتر، دوغ شتر، سر شیر یا کشک شتر، محصولات غیر لبنی مانند کلیه بند پشم شتر، لیف پشم شتر، زانو بند پشم شتر، جوراب پشم شتر، کلاه پشم شتر، مچبند، هد بند و ..پشم شتر است.

گوشت شتر و مغز شتر از دیگر محصولات این تولید کننده داخلی است.

در گروه محصولات بهداشتی آرایشی می توان به صابون شیر شتر، صابون نمک دریا شیر شتر، صابون کودک شیر شتر، روغن کوهان شتر و روغن کوهان شتر و گیاهان دارویی اشاره کرد.

شرکت آسایش از تولید کنندگان داخلی است که محصولات دیگری غیر از شتر مانند دوغ گاومیش،برخی از سوغات های استان گلستان را هم عرضه می کند.

مرکز پخش

محصولات سالم و طبیعی شیر شتر در ایران