محصولات درمانی بهداشتی آرایشی شتر اسب بز، آهو …

کرم، روغن، صابون شتر، بز، اسب، آهو و….  از مواد درمانی بهداشتی آریشی هستند که از این گونه ها کمتر شناخته شده، ساخته می شود. محصولات درمانی بهداشتی و آرایشی از شتر، اسب، آهو، بز و… از گذشته های دور استفاده می شده است، محصولات درمانی بهداشتی ارایشی طبیعی، ارگانیک بی خطر و موثر.

روغن کرم اسب قرن هاست در خاور دور برای درمان مشکلات پوستی مانند سوختگی، زخم ها و اگزما استفاده می شود. اسید لینولینیک حاصل ازچربی اسب خواص ضد التهابی دارد و به حفظ و ترمیم پوست کمک می کند و خاصیت درمانی دارد.