ویژگی های محصولات شتر (شیر، دوغ، کشک، صابون، کرم، گوشت و …) آن را مناسب هر فردی در هر شراط و سنیکرده است

ویژگی محصولات شتر