چرا شیر شتر و دوغ شتر فعالیت های ضد میکروبی دارند و به سیستم ایمنی بدن کمک می کنند؟

چرا شیر شتر و دوغ شتر فعالیت های ضد میکروبی دارند و به سیستم ایمنی بدن کمک می کنند؟

سیستم ایمنی بدن با نوشیدن و خوردن محصولات لبنی شیر شتر (شیرشتر، دوغ شتر، سرشیر شتر، کشک شتر، پنیر شتر و …) قوی تر می شود. حال ممکن است این سوال پیش بیایید که چرا شیر شتر و دوغ شتر فعالیت های ضد میکروبی دارند و به سیستم ایمنی بدن کمک می کنند؟

سیستم ایمنی بدن

 فعالیت های ضد میکروبی و ایمنی شناختی محصولات لبنی شیر شتر (شیرشتر دوغ شتر، سرشیر شتر، کشک شتر، پنیر شتر و …) بواسطه داشتن پروتئین های محافظتی مختلف مانند (لاکتوفرین، لاکتو پروکسیداز، ایمونوگلوبین ها یا پادتن ها N-acetyl-glycosaminidase (NAGase)، PGRP، Igs و لیزوزیم)  [lactoferrin, lactoperoxidase, N-acetyl-§-glucosaminidase (NAGase), PGRP, Igs and lysozyme] است.
این ها دارای فعالیت ضد باکتری، ضد ویروسی، ضد قارچی و ضد انگل، خواص ایمنیولوژیک یا پادتنی، فعالیت تقویت رشد و فعالیت ضد تومور قوی است.
چرا شیر شتر و دوغ شتر فعالیت های ضد میکروبی دارند و به سیستم ایمنی بدن کمک می کنند؟

چرا شیر شتر و دوغ شتر فعالیت های ضد میکروبی دارند و به سیستم ایمنی بدن کمک می کنند؟

 لاکتوفرین

لاکتوفرین پروتئین با باند آهن است که از رشد میکروبی در روده جلوگیری می کند. لاکتوفرین در سیستم ایمنی اولیه شرکت می کند که اساس آن هدف قرار دادن ساختارهای معمولی برای حمله به پاتوژن ها است.
محصولات لبنی شیر شتر (شیرشتر دوغ شتر، سرشیر شتر، کشک شتر، پنیر شتر و …) حاوی لاکتوفرین بسیار بیشتر از شیر گاو، شیر گوسفند و شیر بز برای سیستم ایمنی بدن می باشد.
محصولات لبنی شیر شتر (شیرشتر دوغ شتر، سرشیر شتر، کشک شتر، پنیر شتر و …) غنی از لاکتوفرین است با خواص قوی ضد میکروبی و ضد التهابی.
از دیگر محسنات و مزایای لاکتوفرین مهار باکتری (استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاکلی، کلبسیلا پنومونیه، کلسترییدیوم و هلیکوباکتر پیلوری) برای بالا بردن سیستم ایمنی بدن است.
لاکتوفرین محصولات لبنی شیر شتر (شیرشتر دوغ شتر، سرشیر شتر، کشک شتر، پنیر شتر و …) اثرات ضد ویروسی (ویروس هپاتیت سی ، ویروس هرپس سیمپلکس 1 و ویروس نقص سیستم ایمنی بدن (HIV، ویروس مسئول ویروس ایدز) است.
اثرات ضد قارچی (Candida albicans)، محصولات لبنی شیر شتر (شیرشتر دوغ شتر، سرشیر شتر، کشک شتر، پنیر شتر و …) از دیگر منافع مصرف لبنیات شتر است.
عملکرد ایمنی و ایمن سازی  سیستم ایمنی بدن (تنظیم و فعال سازی نوتروفیل ها و ماکروفاژها)، و تقویت عملکرد لنفوسیت ها (آنتی اکسیدان و ضد عفونی کننده) کاهش التهاب و اقدامات ضد سرطان از دیگر کارکرد های موثر محصولات لبنی شیر شتر (شیرشتر دوغ شتر، سرشیر شتر، کشک شتر، پنیر شتر و …) است که آن را از دیگر انواع شیر ها متمایز می کند.
چرا شیر شتر و دوغ شتر فعالیت های ضد میکروبی دارند و به سیستم ایمنی بدن کمک می کنند؟

چرا شیر شتر و دوغ شتر فعالیت های ضد میکروبی دارند و به سیستم ایمنی بدن کمک می کنند؟

( لاکتوفرین محصولات لبنی شیر شتر (شیرشتر دوغ شتر، سرشیر شتر، کشک شتر، پنیر شتر و …) موجب کاهش تکثیر سلول های سرطانی کولورکتال، (سرطان روده بزرگ) می شود و فعالیت های مهار کننده آن ها را تقویت می کند.
مطالعات نشان داده اند که لاکتوفرین محصولات لبنی شیر شتر (شیرشتر دوغ شتر، سرشیر شتر، کشک شتر، پنیر شتر و …) به طور قابل توجهی عفونت لنفوسیت های خون محیطی انسان را از طریق ژنوتیپ 4 HCV مهار می کند.
همچنین لاکتوفرین محصولات لبنی شیر شتر (شیرشتر دوغ شتر، سرشیر شتر، کشک شتر، پنیر شتر و …) باعث انکوباسیون لکوسیت های انسانی شده  و پس از آن مانع وارد شدن ویروس و عفونت با ویروس HCV  به سلول ها می شود.
نتیجه گیری این است که تعامل مستقیم بین HCV و لاکتوفرین محصولات لبنی شیر شتر (شیرشتر دوغ شتر، سرشیر شتر، کشک شتر، پنیر شتر و …)  منجر به کامل شدن مهار ورود ویروس به سلول ها می شود.
در این راستا، لاکتوفرین محصولات لبنی شیر شتر (شیرشتر دوغ شتر، سرشیر شتر، کشک شتر، پنیر شتر و …) اثبات می کند که آنتی ویروسی قوی تر از لاکتوفرین های شیر گاو و انسان است.
لاکتوفرین محصولات لبنی شیر شتر (شیرشتر دوغ شتر، سرشیر شتر، کشک شتر، پنیر شتر و …) به طور قابل توجهی مهار هپاتیت C ویروس ژنوتیپ 4 عفونت خون محیطی انسان می شود، و درنتیجه بالا رفتن سیستم ایمنی بدن می شود.

لیزوزیم

Lysosyme یک آنزیم محافظتی است که نسبت به شیر گاو در غلظت بالایی در محصولات لبنی شیر شتر (شیرشتر دوغ شتر، سرشیر شتر، کشک شتر، پنیر شتر و …) یافت می شود . این فعالیت ضد باکتری بر علیه باکتری های گرم مثبت مانند NAGase در مقادیر مشابه در شیر انسان یافت می شود.
چرا شیر شتر و دوغ شتر فعالیت های ضد میکروبی دارند و به سیستم ایمنی بدن کمک می کنند؟

چرا شیر شتر و دوغ شتر فعالیت های ضد میکروبی دارند و به سیستم ایمنی بدن کمک می کنند؟

غلظت پروتئین پپتیدوگلیکان PGRP Peptidoglycan recognition proteins  در محصولات لبنی شیر شتر (شیرشتر دوغ شتر، سرشیر شتر، کشک شتر، پنیر شتر و …) بیشتر از شیر گاو است. این اثر آشکار بر سرطان سینه داشته و  با کنترل متاستاز و تحریک پاسخ سیستم ایمنی میزبان را به همراه دارد.
  بنابراین فعالیت ضد باکتری و ضد ویروسی محصولات لبنی شیر شتر (شیرشتر دوغ شتر، سرشیر شتر، کشک شتر، پنیر شتر و …) را تقویت می کند. قابل توجه است که فعالیت NAGase شبیه به شیر انسان است، و تأیید دیکر بر مزایای تغذیه محصولات لبنی شیر شتر (شیرشتر دوغ شتر، سرشیر شتر، کشک شتر، پنیر شتر و …) و اهمیت بیشتر آن نسبت به شیر گاو.

ایمونوگلوبولین ها یا پادتن

ایمونوگلوبولین ها یا پادتن ها در برابر عفونت ها محافظت بدن را به عهده دارند. شتر دارای یک سیستم ایمنی شگفت انگیز و پیچیده است که متفاوت از سیستم ایمنی سایر پستانداران است. آنتی بادی های طبیعی دارد که دارای زنجیرهای سبک هستند. و حتی ایمونوگلوبولین دی یا پادتن دی در سرم شتر بر اساس واکنش متقابل با ایمونوگلوبولین ها یا پادتن های انسانی است.

ایمونوگلوبولین جی یا پادتن جی شتر دارای یک فعالیت خنثی کامل در برابر سم تانتانس است.

نقص اصلی در توسعه ایمونوتراپی انسان اندازه آنتی بادی ها است. سادگی تطبیقی، بالا بودن نفوذ و خاصیت شگفت انگیز شتر، و پتانسیل رسیدن و ارتباط آن با سایت های فعال، امکان نفوذ بافت های متراکم به آنتی ژن را فراهم می کند.

سیستم ایمنی شتر ها قوی تر از انسان است. همانطور که ايمونوگلوبولين ها یا پادتن ها در محصولات لبنی شیر شتر (شیرشتر، دوغ شتر، سرشیر شتر، کشک شتر، پنیر شتر و …) پس نوشيدن و خوردن آن ابزاري براي مبارزه با بيماري هاي خود ايمني با بازيابي سيستم ايمني را فراهم مي آورد.

لبنیات شیر شتر برای

افزایش سلامت و تقویت سیستم ایمنی بدن

قیمت فروش شیر خشک شتر عمده درمان طبیعی بی نظیر دیابت و گاستریت یا ورم معده

قیمت فروش شیر خشک شتر عمده: درمان طبیعی بی نظیر دیابت و گاستریت یا ورم معده

خرید عمده شیر خشک شتر برای پیشگیری درمان بیماری

خرید عمده شیر خشک شتر: برای پیشگیری درمان بیماری

خرید عمده شیرخشک شتر با بهترین قیمت و کیفیت بالا صادراتی از کارخانه تامین و تولید کننده بطور مستقیم منافع چند جانبه برای خریدار، تولید و مصرف کننده خواهد داشت. آیا می دانید این محصول سالم برای پیشگیری و درمان چه بیماری هایی مفید است و توصیه می شود؟

خواص درمانی شیر خشک شتر تولید ایران برای افراد مبتلا به آلرژی غذایی

خواص درمانی شیر خشک شتر تولید ایران برای افراد مبتلا به آلرژی غذایی

خواص درمانی شیر خشک شتر برای افراد مبتلا به بیماری های مختلف ار قدیم الایام تجویز و استفاده می شد. این لبنیات سالم دارای برخی ویژگی ها برای درمان و آلرژی و حساسیت غذایی است. به عنوان تولید و تامین کننده آماده فروش عمده، مستقیم و بی واسطه هستیم. محصول با کیفیت بالا صادراتی خود را با بهترین قیمت خرید نمائید.به ما ایمیل بفرستید

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.