اخبار میشاکام از سراسر دنیا

جدید ترین اخبار در مورد، محصولات لبنی شیر شتر (شیر شتر، دوغ شتر، سرسیر شتر، کشک شتر، بسنتی شتر، قهوه شتر، شیر خشک شتر، پودر شیر شتر و…)؛

خبرهایی در زمینه محصولات عیر لبنی شتر (گوشت شتر، چرم شتر و…) محصولات بهداشتی آرایشی درمانی شتر ( صاوبن شتر، کرم شتر و …)؛

و همچنین خبر در مورد محصولات لبنی و غیر لبنی گونه هایی مانند گاومیش، بز، بوفالو، گوزن و

خبر های متنوع در مورد سلامی، تندرستی، زیبایی، سبگ زندگی سالم آورده می شود.