فرآورده گاومیش

فرآورده گاومیش

گاومیش یا Bubalus bubalis از پشتاندارن اهلی است که در خانواده گاویان قرار می گیرد. تعداد گاومیش جهان برآورد می شود بالای ۱۵۸ میلیون راس است باشد. نزدیک به 95 درصد آن در قاره آسیا زندگی می کند. مهم‌ترین محل پرورش آن در شبه قاره هند است. ایران با بیش از 500 هزار راس جزء بیست کشور اول جهان است. آذربایجان غربی با داشتن 159 هزار راس گاومیش رتبه اول کشور است.