محصولات لبنی: شیر شتر

یکی از شناخته شده ترین محصولات لبنی و لبنیات شتر، شیر شتر است. شیر شتر نسبت به دیگر انواع شیر ها دارای خواس و ویژگی های منحصر بفرد و خاصی است. مصرف لبنیات شیر شتر در حال رشد روز افزون در جهان است. تحقیقات دامنه داری در مورد مزایا، محاسن و منافع محصولات لبنیات شیر شتر وجود دارد، که همگی حکایت از ارزش بالای غذایی و درمانی محصولات و لبنیات شیر شتر است.