پودر شیر خشک شتر

شیر خشک شتر به صورت پودری تهیه می شود. هیچ چیز به پودر شیر خشک شتر اضافه نشده است، و چیزی هم از خواص شیر شتر در این پودر کاسته نشده است. پودر شیر خشک شتر 100٪  از شیر شتر ساخته شده است. زمانی که پودر شیر خشک شتر با آب حل می شود، مجددا شبیه شیر شتر تازه با عطر و طعم، رنگ آن می گردد. این محصول جایگزین مناسبی برای کسانی است که حساس به شیر گاو یا شیر سویا هستند.

بدیهی است این محصول مناسب نوزادان نیست. بدین ترتیب ماندگاری آن خیلی بیشتر شده است.