قیمت دوغ شتر یک و نیم لیتری تکی:

قیمت دوغ شتر یک و نیم لیتری تکی؛ فرآیند تبدیل شیر شتر به دوغ شتر کاملا متفاوت از  دوغ گاوی است. ابتدا ماده محرک از خود شیر شتر گرفته می شود، سپس با هر بار اضافه کردن شیر به آن ماده پس از چند ساعت بدون کم یا زیاد کردن ماده‌ای به شیر مایعی بدست می‌آید که به لحاظ ساختار همانند شیر است اما به دلیل اینکه طعم آن شباهت زیادی به دوغ دارد به آن دوغ گفته می‌شود.

ماندگاری این نوع دوغ بدون اضافه کردن مواد نگهدارنده تا دو ماه افزایش می‌یابد.

ادر نتیجه دوغ شتر همان شیر شتر است. از آن جا که شیر شتر تبدیل به ماست نمی شود، لذا دوغ شتر عمان خواص شیر شتر را داراست.